Direct contact opnemen?

Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is uitsluitend van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de website van Ecommerce Partner. De website van Ecommerce Partner kan links bevatten naar andere internetsites. Ecommerce Partner is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte site en dit privacyreglement is ook niet van toepassing op deze gelinkte sites. Noch is Ecommerce Partner verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze gelinkte websites van derden.

Doeleinden

Ecommerce Partner respecteert uw privacy. Zij zal uw gegevens dan ook uitsluitend registeren & gebruiken (voor zover dat nodig is) voor de volgende doeleinden:

    • Samenstellen van gebruikersstatistieken. Hiermee kan Ecommerce Partner de werking van de website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.;
    • Aanbieden en gepersonaliseerd leveren van onze producten en diensten;
    • Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie & het onderhouden van contacten met u;
    • Testen en verbeteren van onze producten en diensten;
    • Beveiliging en verbetering van onze website.
    • Ecommerce Partner zal uw gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ecommerce Partner streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden neemt Ecommerce Partner zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zal Ecommerce Partner uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, dan wel zolang Ecommerce Partner hier wettelijk toe verplicht is.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om zich tot Ecommerce Partner te wenden met het verzoek u mee te delen of door Ecommerce Partner persoonsgegevens van u worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal Ecommerce Partner u hierover berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn. Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u Ecommerce Partner verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ecommerce Partner zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet, en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich hiertegen verzet.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen met Ecommerce Partner via het contactformulier.

Wijzigingen

Ecommerce Partner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Een ogenblik geduld...
9.6 43 beoordelingen
Route Ecommercepartner.nl is in de hele wereld bereikbaar via onze website. Bel of stuur een email als je ons wilt bereiken.